• Home|

So sánh mức lương tối thiểu của các quốc gia trên thế giới, nhìn lương ở Việt Nam mà thấy thương

4 January, 2018

Dưới đây là mức lương tối thiểu của một số quốc gia trên thế giới, có những quốc gia tưởng chừng kinh tế cực mạnh nhưng mức lương tối thiểu của người dân lại khá thấp. Những con số này không thể nói lên tất cả bởi mọi thứ còn tùy thuộc vào tiêu chuẩn sống, mức thuế và tỷ giá trao đổi tiền tệ của các quốc gia.

 


Hơn 423.000 đồng


Hơn 1 triệu đồng


Hơn 1,2 triệu đồng


Hơn 1,4 triệu đồng


Hơn 1,6 triệu đồng


Hơn 2 triệu đồng

 


Hơn 3,8 triệu đồng


Hơn 4,7 triệu đồng


Hơn 4,8 triệu đồng


Gần 6 triệu đồng


Hơn 7,2 triệu đồng


Hơn 9 triệu đồng


Hơn 10 triệu đồng


Hơn 11,3 triệu đồng


Hơn 14,7 triệu đồng


Gần 15,6 triệu đồng


Hơn 16,8 triệu đồng


Gần 25 triệu đồng


Hơn 28 triệu đồng


Gần 29 triệu đồng


Hơn 31 triệu đồng


Hơn 31,4 triệu đồng


Hơn 33,4 triệu đồng


Gần 36,5 triệu đồng


Hơn 36,8 triệu đồng


Hơn 48 triệu đồng


Hơn 53 triệu đồng

 

(Ảnh: Bright Side)