• Home|
  • Đời công nhân “làm sai bị chửi, làm đúng cũng chửi”, giấc ngủ tạm bợ cả đời tằn tiện tích cóp cũng chỉ được vài đồng

  • Một công ty Trung Quốc phạt nhân viên uống nước toilet