• Home|

Không phải từ loài vượn, con người có nguồn gốc từ ngoài Dải Ngân hà???

30 August, 2017

Một nghiên mới đây cho thấy sự sống trên Trái Đất có thể bắt nguồn từ ngoài dải Ngân hà.

Con người và những vì sao có cùng nguồn gốc?

Trong Thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia mới đăng tải một nghiên cứu xác nhận: nguyên tử trong cơ thể con người có thể được tìm thấy ở ngoài vũ trụ.

Trưởng nhóm nghiên cứu – Daniel Anglés-Alcázar (thuộc Đại học Northwestern ở Evanston, Illinois) cho rằng gần như một nửa các nguyên tử tạo thành cơ thể con người có thể hình thành bên ngoài Dải Ngân hà và được đưa vào Hệ Mặt trời thông qua các luồng gió được tạo nên từ những vụ nổ của các ngôi sao.

Daniel Anglés-Alcázar cũng nói thêm “Các cơn gió thiên hà đưa nhiều vật liệu vào Trái đất hơn chúng ta nghĩ”.


Nhờ ứng dụng quá trình mô phỏng máy tính, các nhà thiên văn đã nhận thấy có hơn 1 nửa số vật liệu trong Dải Ngân hà tương tự như những thiên hà bên cạnh và có thể có nguồn gốc từ đó.

Hàng tỷ tấn nguyên tử sẽ được ném văng bằng một lực mạnh khi các siêu tân tinh phát nổ và chúng có thể chu du hàng vạn dặm.

Nguồn gốc cấu thành sự sống

Lượng hydro và hêli khổng lồ từ các nguyên tử này được các nhà thiên văn học tìm thấy trong việc tạo ra những vì sao mới khi chúng đến thiên hà bên cạnh.

Ngoài ra, các nhà khoa học còn chỉ ra rằng: Các nguyên tố nặng hơn (được tạo ra từ các vụ nổ siêu tân tinh) giúp hình thành nên sao chổi, các tiểu hành tinh và những mảnh đất có khả năng duy trì sự sống.


Anglés-Alcázar chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng với những kết quả khám phá được. Đây có thể là một giả thiết đáng giá cho nguồn gốc ra đời của các thiên hà”

Học thuyết này cũng góp phần lý giải về nguồn gốc hình thành sinh vật trên Trái Đất. Khác hoàn toàn với những nghiên cứu trước đây khi cho rằng sự sống trên hành tinh bắt nguồn từ những sinh vật đơn bào (về sau tiến hóa thành đa bào).